Ekstraordinær generalforsamling

Kære ”naboer”

På vores sidste generalforsamling var det ikke muligt at få valgt en hel bestyrelse, så derfor er vi nu kun fem personer i bestyrelsen.

Vi vil derfor indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling i sidste halvdel ag august, med fokus dels på at få valgt det sidste medlem til bestyrelsen og dels på at få frigivet penge fra vejfonden til reparation af vores veje.

For at vi kan vi få valgt det sidste bestyrelsesmedlem kræver det naturligvis at der er nogen, som ønsker at stille op. Derfor vil vi i bestyrelsen komme med en opfordring til, at kontakte medlemmerne i jeres forening og høre om der er nogen, som gerne vil stille op til bestyrelsen i Grundejerforeningen.

Hvis der er nogen som har spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen er de altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen