Forfatterarkiv: Thomas Birch

Udstykning af den sydlige del af lokalplanområdet

Vi har mandag den 25. modtaget følgende fra Aarhus kommune vedr. den mulige nye udstykningen

Kære alle

Tilbage i juni 2021 havde vi et informationsmøde, hvor flere af jer deltog. Jeg lovede den gang at orientere jer om, når sagen kommer til politisk behandling. Vi er nu kommet hertil i processen.

Sagen har været på Magistraten i dag, mandag den 25. april. I kan allerede nu se indstilling med bilag, herunder lokalplanforslaget her (punkt 7): https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=c35d980f-8be1-409d-b62a-c173aa08e3c6

Vi forventer, at sagen kommer på byrådsmøde den 11. maj.

Hvis byrådet beslutter at tiltræde indstillingen kommer lokalplanen i høring, hvor I har mulighed for at indsende høringssvar. Vi påtænker også at afholde et borgermøde i høringsperioden.

De af jer som er nærmeste naboer til planområdet, vil få direkte besked, når lokalplanforslaget kommer i høring. De af jer, som ikke får direkte besked, må selvfølgelig indsende høringssvar og deltage i borgermødet.

Det skal oplyses, at I har fået denne orientering, da I enten deltog på informationsmødet eller umiddelbart herefter bidrog med input.

Hvis I har spørgsmål til denne mail eller andet, kontakter I mig selvfølgelig bare.

Plan over asfaltarbejderne på omr. 1-25, 2-62 og 124-172

Onsdag den 13
Parkering langs og på kantsten i vejside i omr 1-25 er ikke muligt
Mikkel vores entreprenør hæver fliser (kantsten) på omr. 1-25, han er på pladsen hele dagen

Tirsdag den 19
Trafik til og parkering i omr. 1-25 og omr. 2-62 er ikke muligt for igangværende arbejder Vi starter på et andet job og møder først ind med fræser omkring kl 10.00
Vi starter med at fræse omr. 1-25 hvorefter han fræser videre på omr. 2-62
Asfalt på omr. 1-25 påbegyndes omkring kl 11.00, jeg regner med vi bliver færdige til aften

Onsdag den 20,
Trafik til og parkering i omr. 2-62 og omr. 124-172 er ikke muligt for igangværende arbejder
Omr. 1-25 er færdig og åben for parkering og trafik, såfremt udlægning af asfalt blev afsluttet tirsdag
Fræser møder kl 07.00 og fortsætter på omr. 2-62 hvis han ikke blev færdig tirsdag og bruger resten af dagen på omr. 124-172
Asfalt på omr. 2-62 påbegyndes fra morgenen kl. 07.00, vi bliver ikke færdige med arbejderne onsdag

Torsdag den 21,
Trafik til og parkering i omr. 2-62 og omr. 124-172 er ikke muligt for igangværende arbejder 
Asfalt på omr. 2-62 påbegyndes kl. 07.00 og afsluttes torsdag hvorefter vi fortsætter på omr. 124-172
Ramper påbegyndes i omr. 2-62 samt etablering af bump, eventuelt færdiggøres fredag

Fredag den 22,
Trafik til og parkering i omr. 124-172 er ikke muligt for igangværende arbejder
Omr. 2-62 er åben for trafik men såfremt ramper ikke blev afsluttet torsdag må der ikke holde biler på eller i nærheden af ikke udlagte ramper og vær meget forsigtige ved opkørsel i indkørsler der ikke har ramper, jeres bil kan blive beskadiget ved opkørsel
Asfalt på omr. 124-172 afsluttes
Ramper og etablering af bump afsluttes i omr. 2-62 såfremt vi ikke blev færdige torsdag og vi påbegynder ramper i omr. 124-172, såfremt vi ikke bliver helt færdige fortsætter vi mandag

Lørdag den 23
Omr. 124-172 er åben for parkering og trafik, såfremt ramper ikke blev afsluttet fredag så vær meget forsigtige ved opkørsel i indkørsler der ikke har ramper, jeres bil kan blive beskadiget ved opkørsel

Mandag den 25
Omr. 124-172 er åben for trafik men såfremt ramper ikke blev afsluttet fredag må der ikke holde biler på eller i nærheden af ikke udlagte ramper og vær meget forsigtige ved opkørsel i indkørsler der ikke har ramper, jeres bil kan blive beskadiget ved opkørsel

Nyt asfalt i foreningen

Vejret ser nu endelig ud til at være så godt,at PEAB kan komme og asfaltere de fire foreninger på Trankær Vænge, som vi aftalte i efteråret.
I bestyrelsen synes vi at vi har haft en rigtig god dialog med både de enkelte foreninger og med PEAB asfalt og vi glæder os meget.

.

I perioden 19. – 22. april (men er stadig afhængig af vejret) forventer vi at PEAB kommer og laver asfalt for os. Og der vil i dette tidsrum blive vanskeligt at komme ind og ud med bilen.

Vi håber at I vil tage godt i mod dem

Generalforsamling 2022

Indbydelsen til årets generalforsamling er nu omdelt og uploaded her på siderne og kan findes sammen med Årsrapporten her : https://trankaer.dk/referater/

Der er desværre sneget sig en lille fejl ind i indkaldelsen: Generalforsamlingen er tirsdag den 22. marts og tilmeldingen er søndag den 13. marts 2022.

Vi håber på at mange vil tilmelde sig årets generalforsamling.

Udstykning af den sydlige del af lokalplanområdet

Kære alle

Som vi fortalte på generalforsamlingen 2021, så har Aarhus kommune tanker om at udstykke den ubebyggede mark mod Tingskov Allé og som nævnt i formandensberetning, har enkelte medlemmer fra bestyrelsen deltaget i et orienteringsmøde sidste år.

Informationer om projektet samt den foreløbige tidsplan for projektet ligger på dette link: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1250

Jeg har klippet fra tidsplanen på siden (Bemærk, at jeg ikke opdaterer planen hvis/når den ændres):

 • Plananmodning accepteret (22.10.2019)
 • Opstart af planproces (30.09.2020)
 • Afklaring af plangrundlag, dvs. forarbejdet til en eventuel ny lokalplan (01.10.2020 – 28.06.2021)
 • Forundersøgelse (19.10.2020 – 09.11.2020)
 • Udarbejde lokalplan og klargøre indstilling (29.06.2021 – 25.02.2022)
 • Udarbejdelse af lokalplanforslag igangsat (29.06.2021)
 • Indstilling til lokalplanforslag sendes til magistrat & byråd (15.03.2022 – 05.04.2022)
 • Lokalplanforslaget godkendt til offentliggørelse (06.04.2022)
 • Offentlig høringsperiode (21.04.2022 – 16.06.2022)
 • Udarbejdelse af indstilling til endelig vedtagelse og behandling af høringssvar samt sommerferieperiode (17.06.2022 – 19.08.2022)
 • Indstilling til endelig vedtagelse sendes til magistrat & byråd (06.09.2022 – 27.09.2022)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan (28.09.2022)
 • Endeligt vedtaget lokalplan offentliggjort, ikrafttrædelsen (13.10.2022)

Bestyrelsen er ikke en officiel del planlægningsarbejdet selv om området ligger inden for det nuværende lokalplanområde. Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmer af foreningen til, selv at holde sig orienteret om forløbet samt høringsrunder mv.