Forfatterarkiv: Thomas Birch

Ekstraordinær generalforsamling

Kære ”naboer”

På vores sidste generalforsamling var det ikke muligt at få valgt en hel bestyrelse, så derfor er vi nu kun fem personer i bestyrelsen.

Vi vil derfor indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling i sidste halvdel ag august, med fokus dels på at få valgt det sidste medlem til bestyrelsen og dels på at få frigivet penge fra vejfonden til reparation af vores veje.

For at vi kan vi få valgt det sidste bestyrelsesmedlem kræver det naturligvis at der er nogen, som ønsker at stille op. Derfor vil vi i bestyrelsen komme med en opfordring til, at kontakte medlemmerne i jeres forening og høre om der er nogen, som gerne vil stille op til bestyrelsen i Grundejerforeningen.

Hvis der er nogen som har spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen er de altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00
i Fælleshuset, ABF Æblehaven, Trankær Vænge 98, Tranbjerg.

Find også grundejerforeningen på Facebook: Gruppen hedder
”Grundejerforeningen Trankær”
Program og dagsorden:

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år – på valg er:
  I. Lissi Snog Eskerod (genopstiller)
  II. Kenneth Jørgensen (genopstiller ikke)
  III. Jan Simonsen (genopstiller ikke)
 8. Valg af suppleanter Sidste års suppleanter
  I. Peer Madsen
  II. Jonna Møllebro
 9. Valg af intern revisor. Sidste års interne revisor: Ole Kristensen
 10. Valg af ekstern revisor (Bestyrelsen anbefaler genvalg af RSM Danmark)
 11. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen til Lissi Snog Eskerod på mailadresse sekretaer@trankaer.dk eller
aflevere nedenstående tilmelding til Lissi Snog Eskerod, Trankær Vænge 102 senest mandag den 8. april 2024.

Referatet efter dette års generalforsamling kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres
hos bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen