Snerydning

Snerydning foretages i følgende områder:

Snerydningen foretages på veje og stier i grundejerforeningens område. Vejene er markeret på kortet med rød markering og stier er markeret med blåt. Snerydning i øvrige områder varetages ikke af grundejerforeningen og ansvaret for snerydning ligger hos de enkelte grundejere. Se kort her

Snerydning iværksættes efter følgende retningslinier:

 • Hver rydning, som entreprenøren foretager, er i henhold til den gældende aftale med Bestyrelsen.• Hver rydning, som entreprenøren foretager, er i henhold til den gældende aftale med Bestyrelsen.
 • Ved snefald i frost ryddes sne på veje og stier, når snedybden er over 5 cm og der saltes på stier og veje. Ved is(s)lag saltes der umiddelbart på alle stier og veje.
 • Ved snefald i tøvejr eller snarligt tøvejr, ryddes sne på stierne, når snedybden er over 5 cm og på vejene når snedybden er over 10 cm. Der saltes ligeledes på stierne.
 • Snerydning iværksættes som udgangspunkt ikke, før snefaldet er ophørt.

Entreprenørens arbejde består af:

 • Veje ryddes for sne og saltes i begge vejbaner, såfremt biler ikke er parkeret på vejene på det ryddede tidspunkt
 • Stier ryddes grundigt og saltes i ét spor
 • Parkeringspladser ryddes og saltes, såfremt parkerede biler ikke optager pladsen.
 • I alle tilfælde skubbes sneen og lægges i bunker, som forsøges at være til mindst gene for beboerne.

Dit ansvar

Dit ansvar som beboer i grundejerforeningen er, men ikke begrænset til, bl.a. at rydde sne og salte på følgende arealer

 • Fortove og gangstier ud for din ejendom
 • Indgange og trapper
 • Adgang til postkasse
 • Adgang til affaldsbeholdere og pladsen omkring denne

Det er altid en god idé at fjerne sne omkring rendestensriste. På den måde kan smeltevand løbe væk og man undgår, at smeltevandet oversvømmer lavtliggende arealer eller bliver til is på vejene.
Vejlovens tekst om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse finder du her.

Saltdepoter

På generalforsamlingen i 2017 blev det aftalt, at der opsættes saltdepoter efter aftale med foreningerne. Depoterne opfyldes af snerydderen efter behov. Har du som forening behov for et saltdepot kan du kontakte bestyrelsens kontaktansvarlige til snerydderen.

Manglende snerydning

Har du spørgsmål til snerydningen eller oplever mangler m.v. om rydning, kan du kontakte grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen vil gerne gøre arbejdet bedst muligt. Kontakt bestyrelsen.