Bestyrelsen

Formand:

Mads Sand
Trankærgårdsvej 98
tlf.: 51 16 92 95
e-mail: sandvig@hotmail.com

Sekretær:

Lissi Snog Eskerod
Trankær Vænge 102
tlf.: 26 80 81 42
e-mail: lissisnog@gmail.com

Bestyrelsesmedlem – veje/stier/skilte
Hjemmeside:

Morten Saxosen
Trankærgårdsvej 106

e-mail: mortsaxo@gmail.com

Bestyrelsesmedlem – grønne områder
Næstformand:

Thomas Birch
Trankærgårdsvej 82
tlf.: 23 42 75 99
e-mail: tbirch_4711@postkasse.net

Kasserer:

Tina Kristensen
Trankær Vænge 37
tlf.: 51 86 07 84
e-mail: kristensen.tina@gmail.com

Bestyrelsesmedlem – snerydning:

Jan Simonsen
Trankærgårdsvej 88

e-mail: juttranbjerg34@gmail.com

Suppleanter pr. 11. august 2020:

1. Suppleant: Vibeke Hansen
2. Suppleant: Kenneth Jørgensen