Bestyrelsen

Formand:

Mads Sand
Trankærgårdsvej 98
tlf.: 51 16 92 95
e-mail: formand@trankaer.dk

Sekretær:

Lissi Snog Eskerod
Trankær Vænge 102
tlf.: 40 96 40 26
e-mail: sekretaer@trankaer.dk

Bestyrelsesmedlem – veje/stier/skilte
Hjemmeside:

Kenneth Jørgensen
Trankær Vænge 117

e-mail:  vejestier@trankaer.dk

Bestyrelsesmedlem – grønne områder
Næstformand:

Thomas Birch
Trankærgårdsvej 82
tlf.: 23 42 75 99
e-mail: omraader@trankaer.dk

Kasserer:

Lone Ahrenfeldt
Trankærgårdsvej 80
tlf.:
e-mail: kasserer@trankaer.dk

Bestyrelsesmedlem – snerydning:

Jan Simonsen
Trankærgårdsvej 88

e-mail: snerydning@trankaer.dk

Suppleanter pr. 22. marts 2022:

1. Suppleant: Peer Madsen
2. Suppleant: Jonna Møllebro