Foreningen

Grundejerforeningen har hjemsted i Århus Kommune, Tranbjerg by, i den sydlige del af Århus. Foreningen blev i sin nuværende form stiftet d. 7. maj 1997 og omfatter ca. 300 ejendomme, andelsboliger og ældreboliger fordelt på vejene Trankærgårdsvej og Trankær Vænge i den sydlige del af Tranbjerg by.

Foreningens primære formål er at varetage medlemmers interesse i deres egenskab af grundejere. Særlig med henblik på vedligeholdelsen af fællesarealer, veje, snerydning mv.

Grundejerforeningen Trankær hører under Århus Kommune’s lokalplan 291 vedtaget af byrådet d. 16.09.1987 og efterfølgende tillæg lokalplan 496 vedtaget d. 10.03.1993.