AB Trankærlund, Trankærgårdsvej 83-121

20 enheder. 

Kontakt:
Gunner Andersen
Trankærgårdsvej 105

Telefon 2272 3777
Email: g-a@post8.tele.dk

trankaerlund