Aarhus Kommune, ældreboliger

40 enheder. 

Kontakt:
Helle Krogh
Søren Frichs Vej 36G
8230 Åbyhøj

aarhuskommune