Konstaterer du fejl eller mangler…

Vi modtager en del henvendelser om fejl og mangler som ikke direkte vedrører grundejerforeningen.

Hvis din henvendelse ligger udenfor grundejerforeningens område kan du med fordel benytte kommunens hjemmeside her

Drejer det sig om noget i vores område er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for grundejerforeningen.