Udstykning af den sydlige del af lokalplanområdet

Kære alle

Som vi fortalte på generalforsamlingen 2021, så har Aarhus kommune tanker om at udstykke den ubebyggede mark mod Tingskov Allé og som nævnt i formandensberetning, har enkelte medlemmer fra bestyrelsen deltaget i et orienteringsmøde sidste år.

Informationer om projektet samt den foreløbige tidsplan for projektet ligger på dette link: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1250

Jeg har klippet fra tidsplanen på siden (Bemærk, at jeg ikke opdaterer planen hvis/når den ændres):

 • Plananmodning accepteret (22.10.2019)
 • Opstart af planproces (30.09.2020)
 • Afklaring af plangrundlag, dvs. forarbejdet til en eventuel ny lokalplan (01.10.2020 – 28.06.2021)
 • Forundersøgelse (19.10.2020 – 09.11.2020)
 • Udarbejde lokalplan og klargøre indstilling (29.06.2021 – 25.02.2022)
 • Udarbejdelse af lokalplanforslag igangsat (29.06.2021)
 • Indstilling til lokalplanforslag sendes til magistrat & byråd (15.03.2022 – 05.04.2022)
 • Lokalplanforslaget godkendt til offentliggørelse (06.04.2022)
 • Offentlig høringsperiode (21.04.2022 – 16.06.2022)
 • Udarbejdelse af indstilling til endelig vedtagelse og behandling af høringssvar samt sommerferieperiode (17.06.2022 – 19.08.2022)
 • Indstilling til endelig vedtagelse sendes til magistrat & byråd (06.09.2022 – 27.09.2022)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan (28.09.2022)
 • Endeligt vedtaget lokalplan offentliggjort, ikrafttrædelsen (13.10.2022)

Bestyrelsen er ikke en officiel del planlægningsarbejdet selv om området ligger inden for det nuværende lokalplanområde. Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmer af foreningen til, selv at holde sig orienteret om forløbet samt høringsrunder mv.