Udstykning af den sydlige del af lokalplanområdet

Vi har mandag den 25. modtaget følgende fra Aarhus kommune vedr. den mulige nye udstykningen

Kære alle

Tilbage i juni 2021 havde vi et informationsmøde, hvor flere af jer deltog. Jeg lovede den gang at orientere jer om, når sagen kommer til politisk behandling. Vi er nu kommet hertil i processen.

Sagen har været på Magistraten i dag, mandag den 25. april. I kan allerede nu se indstilling med bilag, herunder lokalplanforslaget her (punkt 7): https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=c35d980f-8be1-409d-b62a-c173aa08e3c6

Vi forventer, at sagen kommer på byrådsmøde den 11. maj.

Hvis byrådet beslutter at tiltræde indstillingen kommer lokalplanen i høring, hvor I har mulighed for at indsende høringssvar. Vi påtænker også at afholde et borgermøde i høringsperioden.

De af jer som er nærmeste naboer til planområdet, vil få direkte besked, når lokalplanforslaget kommer i høring. De af jer, som ikke får direkte besked, må selvfølgelig indsende høringssvar og deltage i borgermødet.

Det skal oplyses, at I har fået denne orientering, da I enten deltog på informationsmødet eller umiddelbart herefter bidrog med input.

Hvis I har spørgsmål til denne mail eller andet, kontakter I mig selvfølgelig bare.