Nyt fra bestyrelsen

Revner på veje og stier

Vi har gennem det sidste stykke tid fået repareret de sidste revner i vores område. Enkelte revner er blevet repareret, da det ikke var nok i første omgang. Så nu skulle det gerne være nok til, at vores veje og stier kan holde nogle år endnu, så vi kan vente lidt med nyt slidlag.

Affald/hundeposer

Vi vil gerne henstille til at folk putter affald og hundeposer i skraldespandene, som er opstillet i vores område. Det vil også gøre det lettere for vores gartner at gøre sit arbejdet, at han ikke først skal rydde op.

Skilt til Trankær Vænge

Før sommerferien fik vi opstillet nyt skilt til Trankær Vænge, da det var svært at læse teksten på det gamle.