Kontingent foreningerne

Grundejerforeningens normale indbetalingsfrist er blevet udskudt pga. corona krisen. Selvom der ikke er afholdt ordinær generalforsamling med formel godkendelse af budget for 2020, har bestyrelsen valgt alligevel at omdele opkrævninger med forfald til den 15.07.2020, så foreningen kan få tilført likvider. Der er lagt op til en uændret opkrævning i budget for 2020.