Information vedr. bommene på stierne

Bestyrelsen har efter opfordring på generalforsamlingen taget endnu en kontakt til Falck samt Region Midt for at afklarer om myndighederne har et krav om, at bommene skal være åbne for at sikre en hurtig udrykning i tilfælde af uheld.
Vi har modtaget følgende svar fra præhospitalet Region Midt:  ” Vi har nu undersøgt din henvendelse, og vi er kommet frem til, at de nuværende adgangsforhold ikke giver udfordringer for vores personale ved brug for akut afhentning. Vi vurderer, at der er tilstrækkeligt med adgang til jeres boliger via stisystemerne omkring boligerne. Dette gør sig også gældende selvom, der er bom ved stierne.”.
Bestyrelsen har tidligere haft kontakt til kommunen, som heller ikke har indsigelser til de lukkede bomme.

Bestyrelsen fastholder derfor, at bommene skal være lukket da dette øget sikkerheden for cyklister.