INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00
i Fælleshuset, ABF Æblehaven, Trankær Vænge 98, Tranbjerg.

Find også grundejerforeningen på Facebook: Gruppen hedder
”Grundejerforeningen Trankær”
Program og dagsorden:

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år – på valg er:
  I. Lissi Snog Eskerod (genopstiller)
  II. Kenneth Jørgensen (genopstiller ikke)
  III. Jan Simonsen (genopstiller ikke)
 8. Valg af suppleanter Sidste års suppleanter
  I. Peer Madsen
  II. Jonna Møllebro
 9. Valg af intern revisor. Sidste års interne revisor: Ole Kristensen
 10. Valg af ekstern revisor (Bestyrelsen anbefaler genvalg af RSM Danmark)
 11. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen til Lissi Snog Eskerod på mailadresse sekretaer@trankaer.dk eller
aflevere nedenstående tilmelding til Lissi Snog Eskerod, Trankær Vænge 102 senest mandag den 8. april 2024.

Referatet efter dette års generalforsamling kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres
hos bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen