Bomme ved Trankærgårdsvej 63-75

På stierne ved Trankærgårdsvej 63-75 har vi i bestyrelsen valgt at lukke bommene.
Det er for at forhindre daglig trafik af biler, større køretøjer eller anden ulovlig færdsel af køretøjer på stierne.
Denne trafik er til risiko og gene for gående og cykelister.
 
At lukke bommene er sket på baggrund af ønske fra beboere samt dialog med den ansvarlige Områdechef fra Tranbjerg Lokalcenter, Morten Ilsøe, som har udtrykt sin enighed i at bommene lukkes.
 
Vi har derfor lukket bommene, som vi håber kan forblive lukkede.