Forfatterarkiv: Pia Binderup

Grundejerforeningsskema ved salg af bolig

Grundejerforeningen Trankær modtager fra tid til anden henvendelser fra ejendomsmæglere, som beder om at få udfyldt et grundejerforeningsskema i forhold til kontingent og evt. restance.

Idet Grundejerforeningen Trankær er en paraplyforening for områdets parcelforeninger, andelsboligforeninger samt kommunale botilbud, er kontingentet til grundejerforeningen kun en del af det kontingent, som opsamles i de enkelte foreninger. Derfor er vi i Grundejerforeningen Trankær ikke i stand til at udfylde grundejerforeningsskemaet.

Det vil derfor være den pågældende parcelforening, der har det samlede billede af medlemmernes forpligtelse overfor parcelforening og grundejerforening.

De enkelte foreninger er vist på dette oversigtskort, hvor foreningens kontaktperson fremgår ved at åbne linket for den pågældende forening.

Bomme ved Trankærgårdsvej 63-75

På stierne ved Trankærgårdsvej 63-75 har vi i bestyrelsen valgt at lukke bommene.
Det er for at forhindre daglig trafik af biler, større køretøjer eller anden ulovlig færdsel af køretøjer på stierne.
Denne trafik er til risiko og gene for gående og cykelister.
 
At lukke bommene er sket på baggrund af ønske fra beboere samt dialog med den ansvarlige Områdechef fra Tranbjerg Lokalcenter, Morten Ilsøe, som har udtrykt sin enighed i at bommene lukkes.
 
Vi har derfor lukket bommene, som vi håber kan forblive lukkede.

Saltdepot

Det er blevet besluttet af bestyrelsen af der i år kommer til at være 2 saltdepoter i vores område, så det kan hjælpe vores snerydder der søger for vores område.

Den ene kommer til at stå, som den plejer, på lastbilparkeringspladsen ved indgangen til Trankærgårdsvej.

Den anden kommer til at stå i Trankær Vænge 2-62 i bunden af deres gæsteparkeringsplads (ved legepladsen).

Nyt fra bestyrelsen

Revner på veje og stier

Vi har gennem det sidste stykke tid fået repareret de sidste revner i vores område. Enkelte revner er blevet repareret, da det ikke var nok i første omgang. Så nu skulle det gerne være nok til, at vores veje og stier kan holde nogle år endnu, så vi kan vente lidt med nyt slidlag.

Affald/hundeposer

Vi vil gerne henstille til at folk putter affald og hundeposer i skraldespandene, som er opstillet i vores område. Det vil også gøre det lettere for vores gartner at gøre sit arbejdet, at han ikke først skal rydde op.

Skilt til Trankær Vænge

Før sommerferien fik vi opstillet nyt skilt til Trankær Vænge, da det var svært at læse teksten på det gamle.