Aflysning af generalforsamling

Set i lyset af de fortsatte Coronarestriktioner og at der fortsat ikke er udsigt til at forsamlingsforbuddet (indendørs) hæves fra de nuværende fem (5) har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til der kommer nye anbefalinger fra regeringen.

Det er bestyrelsens vurdering at selv om der nedsættes en politisk arbejdsgruppen, der ser på forsamlingsforbuddet vil loftet ikke blive hævet tilstrækkeligt til at en generalforsamling kan afholdes indendørs Se evt.: https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf