Kategoriarkiv: Uncategorized

Rettelse til regnskab…

Der har desværre indsneget sig en fejl i det regnskab der er udsendt.

Under Budget 2018 og regnskab 2018 er posterne:

Reparation af vejbomme, Realiseret kr. 2.987, Budget kr. 5.000

Beskæring af træer, Realiseret kr. 50.470, Budget kr. 40.000

Vi beklager fejlen og står naturligvis til rådighed for yderligere spørgsmål, om ikke før, så til Generalforsamlingen mandag d. 11. marts i mødelokalerne Bocenter Tranbjerg.

Grundejerforeningsskema ved salg af bolig

Grundejerforeningen Trankær modtager fra tid til anden henvendelser fra ejendomsmæglere, som beder om at få udfyldt et grundejerforeningsskema i forhold til kontingent og evt. restance.

Idet Grundejerforeningen Trankær er en paraplyforening for områdets parcelforeninger, andelsboligforeninger samt kommunale botilbud, er kontingentet til grundejerforeningen kun en del af det kontingent, som opsamles i de enkelte foreninger. Derfor er vi i Grundejerforeningen Trankær ikke i stand til at udfylde grundejerforeningsskemaet.

Det vil derfor være den pågældende parcelforening, der har det samlede billede af medlemmernes forpligtelse overfor parcelforening og grundejerforening.

De enkelte foreninger er vist på dette oversigtskort, hvor foreningens kontaktperson fremgår ved at åbne linket for den pågældende forening.