Bestyrelsen

Formand:

Mads Sand
Trankærgårdsvej 98
tlf.: 51 16 92 95
e-mail: sandvig@hotmail.com

Sekretær:

Anette Sonne
Trankær Vænge 10
tlf.: 26 80 81 42
e-mail: anettesonne@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem – veje/stier/skilte
Hjemmeside:

Pia Schmidt Binderup
Trankærgårdsvej 22
tlf.: 26 46 31 86
e-mail: pia@binderup.dk

Bestyrelsesmedlem – snerydning
Næstformand:

Thomas Birch
Trankærgårdsvej 82
tlf.: 23 42 75 99
e-mail: tbirch_4711@postkasse.net

Kasserer:

Tina Kristensen
Trankær Vænge 37
tlf.: 51 86 07 84
e-mail: kristensen.tina@gmail.com

Bestyrelsesmedlem – grønne områder:

Anders Riis Espersen
Trankærgårdsvej 100
tlf.: 20 45 86 51
e-mail: aespersen@gmail.com

Suppleanter pr. 25. marts 2019:

1. Suppleant: Vibeke Hansen
2. Suppleant: Ulla Kristiansen