Forfatterarkiv: Anders Riis Espersen

Rettelse til regnskab…

Der har desværre indsneget sig en fejl i det regnskab der er udsendt.

Under Budget 2018 og regnskab 2018 er posterne:

Reparation af vejbomme, Realiseret kr. 2.987, Budget kr. 5.000

Beskæring af træer, Realiseret kr. 50.470, Budget kr. 40.000

Vi beklager fejlen og står naturligvis til rådighed for yderligere spørgsmål, om ikke før, så til Generalforsamlingen mandag d. 11. marts i mødelokalerne Bocenter Tranbjerg.

Konstaterer du fejl eller mangler…

Vi modtager en del henvendelser om fejl og mangler som ikke direkte vedrører grundejerforeningen.

Hvis din henvendelse ligger udenfor grundejerforeningens område kan du med fordel benytte kommunens hjemmeside her

Drejer det sig om noget i vores område er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for grundejerforeningen.